Na celowniku skarbówki znajdą się też osoby, które nie zgłaszają działalności gospodarczej, nagle zniknęły z rejestrów urzędowych, bo przestały składać deklaracje lub zawiesiły prowadzenie biznesu.

Każdy, kto śledzi plany kontrolne skarbówki, stwierdzi: to nic zaskakującego. Owszem, kontrola skarbowa od kilku lat skupia swoje czynności na tych samych bądź podobnych obszarach. Wszystko dlatego, że w nich niezmiennie występuje najwięcej nieprawidłowości.

– Negatywne zjawiska występują najczęściej w zakresie: przestępczości paliwowej, oszustw w VAT – przestępstwa karuzelowe, szara strefa, wyłudzenie VAT przez wystawianie fikcyjnych faktur, przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych czy nadużycia w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz mieniem Skarbu Państwa – wymienia Jan Deliś, dyrektor departamentu kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Aby poprawić efektywność w ściganiu tego typu nadużyć, ministerstwo chce, aby kontrolerzy jeszcze lepiej wykorzystywali posiadane narzędzia. Urzędnicy mają skupić się na pracach analityczno-prognostycznych.

Również Najwyższa Izba Kontroli zaleciła skarbowcom: doskonalenie planowania kontrolnego, lepsze typowanie do kontroli, poprawę jakości dowodów, tak aby zmniejszyć liczbę wadliwych decyzji, szersze wykorzystywanie narzędzi informatycznych do kontroli, a także zwiększenie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami. Resort finansów zapewnia, że wytyczne izby weźmie pod uwagę w tegorocznych czynnościach.

Zatem 2012 r. będzie kolejnym rokiem walki z szarą strefą. Działania fiskusa, które obejmą ukrywanie dochodów przez zarejestrowane firmy oraz niezarejestrowaną działalność gospodarczą, mają na celu ograniczenie utraty dochodów państwa z tytułu niezapłaconych podatków oraz zapobieganie nierównym warunkom dla działalności prowadzonej przez rzetelnych podatników.

Mierniki wykonania budżetu zadaniowego przez kontrolę skarbową zaplanowane na rok 2012 wynoszą odpowiednio:
● Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 tys. kontrolerów
Planowana wartość miernika na 2012 r. – 171,66 mln zł
● Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1 tys. kontrolerów
Planowana wartość miernika na 2012 r. – 582,20 mln zł
● Liczba zakończonych postępowań kontrolnych na 1 tys. kontrolerów
Planowana wartość miernika na 2012 r. – 2766,5.