Ministerstwo Finansów na prośbę DGP podsumowało przeprowadzone w 2011 r. kontrole skarbowe. Z zestawienia wynika, że inspektorzy skarbowi przeprowadzili o 169 mniej kontroli w porównaniu z rokiem 2010.
Nie przełożyło się to jednak na mniejsze wpływy budżetowe. Wręcz przeciwnie. Wpłaty były wyższe o 153,9 mln zł, tj. o 23,2 proc.
Wartość złożonych przez podatników korekt również była wyższa niż rok wcześniej. Wyniosła 269,1 mln zł wobec 202,6 mln zł w 2010 r. Korektę zeznania składają po rozpoczęciu kontroli skarbowej ci podatnicy, którzy sami przyznają się do błędów. To dobra taktyka. Korekta złożona do urzędu wraz z wyjaśnieniem jej przyczyn, a także czynnym żalem zawsze oznacza mniejszą odpowiedzialność finansową. Składając poprawione zeznanie czy deklarację, podatnik będzie musiał zapłacić powstałą zaległość podatkową i odsetki za zwłokę. Czynny żal uchroni go przed grzywnami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego. Gdy o dopłacie podatku decyduje fiskus, dochodzą jeszcze sankcje karne.