Poniedziałek, 16 stycznia, będzie ostatnim dniem na złożenie pisemnej informacji podsumowującej za grudzień 2011 r. (lub IV kwartał 2011 r.) o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy zyskali dodatkowy dzień, ponieważ ustawowy termin, 15 stycznia, wypada w niedzielę. Trzeba przy tym pamiętać, że dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje niższy limit wartości dostaw, w ramach którego można składać kwartalne informacje podsumowujące. Spadł on z 500 tys. zł do 250 tys. zł. Część przedsiębiorców straciła więc możliwość składania informacji kwartalnych i musi to robić co miesiąc.

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, podkreśla, że przepis nakazujący składanie miesięcznych informacji podsumowujących dopiero po przekroczeniu 500 tys. zł przestał obowiązywać z końcem 2011 r., co oznacza, że w 2012 r. nie może być już brany pod uwagę. Podatnicy stosują art. 100 ust. 4 i następne ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Termin na złożenie informacji w wersji elektronicznej przypada 25 stycznia.

– Odnoszą się one do limitu 250 tys. zł zrealizowanego w danym kwartale lub w którymkolwiek z czterech poprzednich kwartałów – mówi Agnieszka Bieńkowska.

W konsekwencji – mimo że limit 250 tys. zł obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. – to jego wysokość należy odnieść do wartości dostaw zrealizowanych w roku 2011.

Roczna wartość dostaw nie ma tu znaczenia, liczy się jedynie wartość zrealizowana w poszczególnych kwartałach.

– Jeśli zatem w którymkolwiek z kwartałów 2011 r. podatnik przekroczył 250 tys. zł, to powinien składać informacje podsumowujące miesięcznie już od stycznia 2012 r. – stwierdza ekspert MDDP.