Należy pamiętać, że początek nowego roku jest momentem na zmianę sposobu zapłaty podatku. Większość decyzji co do formy opodatkowania dochodów z działalności musi zostać podjęta do 20 stycznia – terminu tego nie można potem przywrócić. - mówi Paweł Nocznicki, doradca podatkowy, menedżer w Stone & Feather Tax Advisory.
Koniec roku wiąże się z podsumowaniem rozliczeń i podejmowaniem decyzji na lata następne. Jakie są podatkowe konsekwencje przecenienia wartości towarów w magazynie?
Przecena składników majątku obrotowego w magazynie, np. będąca skutkiem częściowej utraty ich wartości, jest przeszacowaniem jedynie rachunkowym. Ponieważ towary te w dalszym ciągu pozostają w magazynie – nie dochodzi do ich sprzedaży – zmiana wartości towarów podatkowo jest neutralna. Przecena taka będzie miała skutek podatkowy dopiero w momencie sprzedaży przecenionych towarów – przychodem będzie wartość, po której towary zostały faktycznie sprzedane (wartość po przecenie); do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy poniesiony wydatek na ich nabycie lub wytworzenie.