Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza określonego limitu, są zwolnieni z VAT. Andrzej Pośniak, ekspert w CMS Cameron McKenna, przypomina, że w 2010 r. przepisy określały ten limit na 100 tys. zł, w 2011 r. limit wynosił 150 tys. zł. Taki sam limit dotyczy 2012 r. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku limit obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy.

– Przekroczenie limitu ma poważne konsekwencje dla podatnika, ponieważ oznacza utratę prawa do zwolnienia. Jak wskazuje orzecznictwo, następuje to z mocy prawa – wyjaśnia Andrzej Pośniak.

Obrót powyżej limitu wiąże się z koniecznością opodatkowania nadwyżki sprzedaży ponad wysokość limitu.

Ekspert dodaje, że wiele problemów wiąże się z dokumentacją transakcji, która bezpośrednio powoduje przekroczenie limitu. Przepisy w tym zakresie nie są jasne. Zgodnie z praktyką fiskusa faktura powinna obejmować całość transakcji, z tym że kwota poniżej limitu powinna być wskazana jako zwolniona, a kwota powyżej jako opodatkowana.

Przedsiębiorca tracący prawo do zwolnienia jest zobowiązany do rejestracji lub aktualizacji zgłoszenia VAT przed dniem, w którym traci prawo do zwolnienia. Od momentu przekroczenia limitu przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania faktur oraz składania deklaracji VAT.

– Podatnicy, którzy tracą prawo do zwolnienia, mają prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z transakcji dokonanych przed utratą zwolnienia – podpowiada nasz rozmówca.

Do skorzystania z tej możliwości konieczne jest uzyskanie zgody naczelnika urzędu skarbowego, który udziela jej pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów towarów posiadanych w dniu przekroczenia limitu oraz przedłożenia tego spisu w ciągu 14 dni w urzędzie skarbowym.