Czasy kryzysu wpływają na obniżenie dochodów firm. Przedsiębiorstwa często zamiast dochodów generują straty. Potwierdza to zresztą ostatni raport Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 12 lat odliczenie strat w CIT uzyskało najwyższą wartość w 2010 r. – i sięgnęło 11,3 mld zł. Taka sytuacja skutkowała obniżeniem dochodów podatkowych o 2,1 mld zł. Mimo tak dużych kwot, w CIT od 2006 r. występuje stopniowy spadek odliczania strat z lat ubiegłych. Wyjątkiem jest rok 2010. Z kolei w PIT od 2004 r. następuje wzrost tego odliczenia.

Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG, przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stratę można rozliczyć w ciągu pięciu lat, ale maksymalnie 50 proc. jej wysokości w jednym roku

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

– Odliczenie straty możliwe jest tylko od dochodu z takiego samego źródła przychodów, z jakiego została ona poniesiona, w tym przypadku z działalności gospodarczej – wyjaśnia Grzegorz Grochowina.

Zaznacza również, że nie ma znaczenia, że strata ta była poniesiona w okresie, gdy podatnik był opodatkowany w formie liniowej, a odliczać ją będzie będąc opodatkowany na zasadach ogólnych.

– W praktyce strata z działalności gospodarczej może być rozliczana przy dokonywaniu rocznego rozliczenia podatku dochodowego, ale również w trakcie roku, tj. przy obliczaniu zaliczek – podpowiada Grzegorz Grochowina.

Warto pamiętać o preferencji w postaci odliczania strat. Możliwość rozliczenia strat w pięciu kolejnych latach działalności, kiedy możliwe jest już uzyskanie dochodu, może znacznie poprawić płynność finansową firmy i przyczyniać się do wzrostu efektywności działalności oraz inwestowania.