Pracodawca, który wypłaci wynagrodzenie za grudzień 2011 r., do 10 stycznia 2012 r. rozliczy je w kosztach ubiegłego roku.
Począwszy od 1 stycznia 2009 r., została zmodyfikowana tzw. zasada kasowa przy zaliczaniu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów przez pracodawców. W określonych sytuacjach przepisy podatkowe dopuszczają możliwość zaliczenia w koszty wynagrodzeń w miesiącu, za który są należne, mimo że wypłacone zostały w kolejnym miesiącu.
– Dopuszczalne jest to w sytuacji, gdy zostały one wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – potwierdza Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

113 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
– Wypłata wynagrodzenia przez pracodawców po tym terminie będzie uważana jako wypłata dokonana niezgodnie z przepisami prawa pracy – wskazuje Marcin Sobieszek.
Jeżeli zatem pracodawca wypłaci pracownikowi miesięczne wynagrodzenie za grudzień danego roku do 10 stycznia kolejnego roku, a umowa o pracę lub regulamin nie przewiduje konieczności wcześniejszej wypłaty pensji (np. do końca grudnia), to pracodawca będzie mógł zaliczyć jego wartość do kosztów grudnia danego roku. Analogicznie w przypadku wypłaty wynagrodzenia w takiej sytuacji za grudzień danego roku po 10 stycznia roku kolejnego wynagrodzenie będzie stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie jego wypłaty (zasada kasowa).
Przepisy ustawy o podatku dochodowym regulują również moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (pracodawcę) od wynagrodzeń wypłacanych w kolejnym miesiącu.
– Składki te stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, pod warunkiem że zostaną opłacone:
● w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, tj. do 15. dnia kolejnego miesiąca (w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu, za który są należne);
● nie później niż do 15. dnia miesiąca, w którym zostało wypłacone wynagrodzenia (w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy).