Ofertę usług doradztwa podatkowego mają np. Tax Care (współpracujący z Idea Bankiem) i Alior Bank. Wielu doradców finansowych banków (np. Noble Banku) i firm doradztwa finansowego radziteż, jak podatkowo zoptymalizować inwestycje kapitałowe.

Współpraca z doradcą

Doradztwo podatkowe jest usługą, którą odpłatnie mogą świadczyć wyłącznie uprawnione podmioty i doradcy podatkowi oraz radcy prawni i adwokaci wpisani na listę doradców. Firmy i banki nie świadczą jednak usług doradczych, ale zlecają je doradcom lub podmiotom z uprawnieniami.

Jerzy Węglarz z Tax Care, firmy, przyznaje, że w przypadku zainteresowania klienta istnieje możliwość skorzystania z usług współpracujących z firmą doradców podatkowych.

Zyskają klienci banków oraz doradcy i firmy doradcze, które będą świadczyły usługi w ramach takiej współpracy

– Usługi księgowe świadczą więc bezpośrednio osoby zatrudnione w Tax Care. Natomiast usługi doradztwa prawnego i podatkowego są świadczone przez osoby trzecie posiadające wymagane prawem kwalifikacje (adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych) – mówi Jerzy Węglarz.

Oferta doradcza banków jest zwykle skierowana do najzamożniejszych klientów. Sławomir Tomkiewicz, partner zarządzający w Alior Doradztwo Prawne, wyjaśnia, że aktualnie usługi doradztwa podatkowego są świadczone jedynie klientom Private Banking we współpracy z jedną z firm consultingowych z tzw. wielkiej czwórki. Od początku roku obsługą klientów banku zajmuje się kancelaria prawna Alior Doradztwo Prawne. Doradztwo podatkowe znajdzie się w ofercie kancelarii od marca, co oznacza zmiany na rynku doradczym.

– Wszyscy klienci banku uzyskają dostęp do usług świadczonych przez licencjonowanego doradcę podatkowego – przyznaje Sławomir Tomkiewicz. Nie kryje on, że będzie to pierwszy w Polsce przypadek tak bliskiego zintegrowania usług bankowych i profesjonalnego doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię radców prawnych.

Banki i firmy doradztwa finansowego oferują również doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowych. Wojciech Sury z Getin Banku informuje, że bank nie oferuje usług doradztwa podatkowego. Zapytany jednak o informacje wprost odnoszące się do doradztwa publikowane na stronie internetowej banku, wyjaśnia, że dotyczy to doradztwa podatkowego przy planowaniu i sprzedaży produktów inwestycyjnych (lokaty z dzienną kapitalizacją), a nie standardowej obsługi klientów w tym zakresie. Podobne porady przy okazji sprzedaży np. lokat lub innych usług oferują doradcy finansowi.

Inne firmy doradcze i doradcy podatkowi, którym firmy obsługujące klientów banków stwarzają konkurencję

Zasady doradztwa

Tomasz Michalik, doradca podatkowy i przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wyjaśnia, jakie zasady obowiązują podmioty świadczące usługi doradcze. Aby świadczyć takie usługi zgodnie z prawem, spółki prawa handlowego muszą zostać wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego.

– Innymi słowy, podmioty te muszą spełnić te same warunki co spółki doradztwa podatkowego – stwierdza Tomasz Michalik. Sankcją za świadczenie doradztwa bez uprawnień jest kara w wysokości 50 tys. zł.