Podatnik prowadzi działalność polegającą na: wynajmie kortów tenisowych; świadczeniu usług fitness, wellness, sportowych (szkółki tenisowe itp.), udostępnianiu klientom indywidualnym sali, siłowni i sauny.

Usługi udostępniania siłowni i sauny podatnik zaklasyfikował pod symbolem PKWiU 96.04.10.0 – jako „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” – i jako usługi mające na celu poprawę samopoczucia. W związku z tym chciałby świadczone usługi rozliczać 8-proc. VAT.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu ma do tego prawo. W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc., zawarto usługi o symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Natomiast w poz. 186 tego załącznika zawarto – bez względu na symbol PKWiU – „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. Stawką podatku w wysokości 8 proc. objęte zostały m.in. usługi związane z rekreacją, jednak wyłącznie w zakresie wstępu.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia wstępu. Zgodnie z definicją słownikową pod pojęciem tym należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś. Oznacza to, że preferencyjną stawkę podatku należy stosować, w przypadku gdy opłata za wstęp jest związana z dostępem do określonego obiektu czy sprzętu różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w przypadku np. siłowni czy sauny. W sytuacji tego rodzaju opłaty nie ma natomiast znaczenia forma, w jakiej dokumentowane jest uiszczenie tej opłaty (karnet czy bilet). Pojęcia wstępu nie można utożsamiać z biletem wstępu/karnetem uprawniającym do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Przy świadczeniu usług związanych z rekreacją, od 1 stycznia 2011 r. nie ma znaczenia klasyfikacja PKWiU. Istotna jest nazwa usługi, co zostało uregulowane przez ustawodawcę w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

W konsekwencji świadczone przez podatnika usługi wstępu do siłowni i sauny opodatkowane są 8-proc. stawką podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 grudnia 2011 r. (nr ILPP4/443-631/11-2/EWW).