Obejmuje on imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

– Lista ta jest na bieżąco aktualizowana przez katowicką izbę celną – mówi Sylwia Stelmachowska z resortu finansów.

Wyjaśnijmy, że od 2 stycznia 2012 r. obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie z zastrzeżeniem przewidzianych ustawowo zwolnień. Mogą z nich korzystać zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do celów zwolnionych z akcyzy (np. gospodarstwa domowe), jak i pośrednicy w obrocie tymi wyrobami (pośredniczące podmioty węglowe). Są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu z akcyzy. Warunkiem korzystania ze zwolnienia przez pośredników handlu węglem jest powiadomienie naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia takiej działalności oraz wystawienie dokumentu dostawy i dołączenie go do przemieszczanych wyrobów węglowych.

Przykładowo gospodarstwo domowe kupuje węgiel w punkcie sprzedaży detalicznej. Sprzedawca (pośredniczący podmiot węglowy) wystawia dokument dostawy, w którym wpisuje m.in. dane nabywcy oraz przeznaczenie węgla uprawniające do zwolnienia. Nabywca, podpisując dokument, akceptuje przeznaczenie wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia i od tego momentu ponosi odpowiedzialność za ich zużycie zgodne z tym przeznaczeniem.