Już 1 stycznia 2012 r. podatnicy będą mogli składać 17 nowych formularzy elektronicznych. Nowe e-deklaracje pojawiły się w związku z uruchomieniem drugiej części modułu do przesyłania deklaracji, informacji i zgłoszeń przez internet, czyli e-Zefir.
Jest to część systemu rozliczeń celno-podatkowych i finansowo-księgowych ZEFIR. E-system akcyzowo-celny został uruchomiony 1 października.
Podatnicy akcyzy i podatku od gier od nowego roku będą mogli przesyłać kolejne formularze: AKC-EN, AKC-PA, informacje: INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K oraz GHD-1, deklaracje dla podatku od gier POG-P, POG-4 wraz z załącznikami POG-4/A i POG-4/R, a także deklaracje AKC-U, AKC-P, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego oraz informację w sprawie opłaty paliwowej. Mimo że formularze te zostaną udostępnione od 1 stycznia 2012 r., to będą stosowane do rozliczeń za styczeń 2012 r.
Osoby, które chcą skorzystać z możliwości wysłania e-deklaracji akcyzowej lub dla podatku od gier, muszą wcześniej kupić e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Nie będą musiały posiadać takiego e-podpisu, jeśli ustanowią pełnomocnika, który będzie odpowiadał ze przesyłanie e-deklaracji. W takim przypadku podatnik musi jednak udzielić pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.
Jeśli jednak podatnik samodzielnie będzie chciał skorzystać z modułu e-Zefir, będzie miał dwie możliwości. Po pierwsze będzie mógł wysłać gotową i podpisaną e-podpisem deklarację bez logowania do systemu. E-Zefir pozwala również pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, które potwierdza, że formularz dotarł do urzędu celnego.
Po drugie, podatnik może zalogować się do systemu i dodatkowo korzystać i z konta użytkownika. W efekcie m.in. sprawdzi, jakie dokumenty zostały wysłane w ciągu ostatnich miesięcy.
„DGP” przypomina
Wymogi związane z e-deklaracjami
Podatnik, kory chce przekazać deklarację akcyzową przez internet, musi mieć bezpieczny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Podpis taki można kupić w jednym z pięciu centr certyfikacji.