Małżeństwo z dwójką dzieci we Francji, uzyskujące ten sam przychód, co singiel, zapłaci 5-krotnie niższy podatek. W Polsce takiego wsparcia nie ma.
Raport „DGP” i PwC
Rodziny z dzieckiem czekają zmiany podatkowe. Zapowiedział je premier w expose. Ulga prorodzinna w PIT wzrośnie o 50 proc. na każde trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwójkę pierwszych dzieci pozostać ma bez zmian. Jednocześnie zniknie odliczenie podatkowe dla rodzin z jednym dzieckiem o dochodzie przewyższającym 85 tys. zł rocznie. Rodziny zamożniejsze otrzymać mają wspomnianą ulgę tylko w sytuacji powiększenia rodziny o kolejne dzieci.