Co roku liczba odebranych połączeń sukcesywnie rośnie, co świadczy o wzroście zainteresowania podatników usługami świadczonymi przez infolinię oraz o wzroście zaufania do informacji udzielanych przez konsultantów - mówi Artur Gostomski, naczelnik wydziału informacji podatkowych w departamencie administracji podatkowej Ministerstwa Finansów.
Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej rozpoczęła funkcjonowanie w lipcu 2006 r. i udziela podatnikom informacji telefonicznych z zakresu prawa podatkowego. Czy podatnicy korzystają z jej usług?
Co roku liczba odebranych połączeń sukcesywnie rośnie, co świadczy o wzroście zainteresowania podatników usługami świadczonymi przez infolinię oraz o wzroście zaufania do informacji udzielanych przez konsultantów. W sumie od początku funkcjonowania infolinia KIP odebrała ponad 6,5 mln połączeń. W celu zoptymalizowania usług infolinii w bieżącym roku została zmodernizowania infrastruktura techniczna, co umożliwiło wzrost efektywności pracy infolinii o kilka procent, co stanowi prawie 10 tys. odebranych rozmów więcej w kwartale.
Trzeba też pamiętać, że infolinia KIP to również duże wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza w okresie składania zeznań rocznych, kiedy liczba połączeń przychodzących znacząco wzrasta. W okresie tym uruchamiana jest dodatkowa grupa wyboru na infolinii – zeznania, a system pracy konsultantów zreorganizowany w taki sposób, aby w tym gorącym okresie obsłużyć możliwie jak największą liczbę podatników.
Kto pracuje w infolinii?
Konsultanci infolinii KIP są wysokiej klasy specjalistami podatkowymi, zarówno przeszkolonymi z zakresu komunikacji, emisji głosu, jak i stale poszerzający swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach i spotkaniach konsultacyjnych z pracownikami Ministerstwa Finansów. Codzienna praca konsultanta to kilkadziesiąt rozmów dotyczących różnych zagadnień, co wymaga od takiej osoby dużej wiedzy z zakresu danego podatku i koncentracji w celu udzielenia prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi. Zdarza się, że dzwoniący podatnik, nie uzyskawszy satysfakcjonującej go odpowiedzi, tj. potwierdzającej jego stanowisko, obarcza winą za funkcjonujący system podatkowy pracowników Krajowej Informacji Podatkowej. Takie sytuacje zdarzają się na szczęście coraz rzadziej, a podatnicy są coraz życzliwsi dla konsultantów, rozumiejąc, że informacje udzielane są na podstawie obowiązujących przepisów, i coraz wyżej oceniają jakość udzielanych informacji.
Czy podatnicy mieli możliwość wystawienia oceny za pracę infolinii?
Owszem. Wysoka jakość usług świadczonych przez infolinię KIP została potwierdzona badaniem ankietowym metodą secret client, przeprowadzonym przez firmę zewnętrzną, w którym bardzo wysoko ocenione zostały kompetencje konsultantów.