Takie zmiany wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz.U. nr 267, poz. 1579).

Osoba importująca towary spoza UE może korzystać z uproszczeń celnych przewidzianych w art. 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, tzn. zgłoszeń niekompletnych, uproszczonych, a przede wszystkim z odpraw celnych polegających na wpisie do rejestru (tzw. procedury w miejscu).

Możliwość zgłaszania wyrobów akcyzowych w sposób uproszczony wprowadza od 1 stycznia 2012 r. tzw. druga ustawa deregulacyjna

Obecnie w Polsce obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. zabraniające stosowania uproszczeń wobec niektórych rodzajów towarów. Rozporządzenie zawiera też warunki, po których spełnieniu importer będzie mógł objąć dany towar zgłoszeniem niekompletnym, uproszczonym albo procedurą wpisu do rejestru.

Jednak warunki, które musi spełnić importer chcący zgłaszać towary w sposób uproszczony, zostały szczegółowo uregulowane na poziomie unijnym w rozporządzeniu Komisji (EWG) 2454/93 z 2 lipca 1993 r.

Państwo członkowskie, czyli w tym przypadku Polska, nie jest uprawione do wprowadzania żadnych dodatkowych ograniczeń w dostępie do procedur uproszczonych. Z tego właśnie powodu resort finansów nie mógł dłużej tłumaczyć ograniczeń koniecznością sprawowania należytej kontroli i musiał uchylić rozporządzenie z 27 kwietnia 2004 r. Zdaniem Marka Szymańskiego, starszego menedżera w KPMG, uchylenie rozporządzenia będzie dla firm bardzo korzystne, ponieważ przyczyni się do przyspieszenia odpraw celnych i obniżenia związanych z nimi kosztów.