W celu aktywizacji wymiany handlowej Komisja Europejska stosuje wobec importerów środki taryfowe, np. kontyngent taryfowy, oraz zawieszenie poboru, które zmniejszają lub zwalniają z zapłaty cła. Komisja wprowadza preferencje tylko na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem że taki towar nie jest produkowany w żadnym państwie członkowskim.

– Kontyngenty taryfowe to określona ilość towaru, która w danym okresie może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po stawkach celnych preferencyjnych – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Natomiast przy zawieszeniu poboru cła nie jest ustanawiana określona ilość lub wartość towarów, która może być przywieziona z zastosowaniem stawek celnych preferencyjnych.

Jeżeli dany przedsiębiorca chce, aby Komisja Europejska ustanowiła preferencje dla importowanych przez niego towarów, musi złożyć wniosek do Ministerstwa Gospodarki według wzorów dostępnych na stronie internetowej resortu. Warto podkreślić, że Ministerstwo Gospodarki nie ma obowiązku przekazywania do Komisji wszystkich wniosków, np. błędnych. Wniosek może być złożony tylko w dwóch terminach w roku, tzn. do końca stycznia w przypadku regulacji ustanawiających zawieszenia, które wchodzą w życie 1 stycznia następnego roku, i do końca lipca w przypadku regulacji wchodzących w życie 1 lipca następnego roku.

Po otrzymaniu wniosków od państwa członkowskiego urzędnicy unijni dokonują analizy, równocześnie rozsyłając informacje o wszystkich propozycjach do pozostałych państw UE. Po spotkaniu grupy roboczej Komisji urzędy centralne w każdym z państw członkowskich ogłaszają do publicznej wiadomości informację o wszystkich nowych wnioskach oraz analizują propozycje innych państw, biorąc pod uwagę opinie krajowych przedsiębiorców. Poszczególne państwa mogą zgłosić sprzeciw do propozycji nowych zawieszeń lub kontyngentów taryfowych. Po dojściu do porozumienia Komisja Europejska wydaje nowelizację rozporządzeń w sprawie zawieszeń i kontyngentów taryfowych.

Jeśli nawet nie wnioskujemy o ustanowienie danej preferencji, warto śledzić ogłoszenia Komisji, ponieważ jeśli cło na dany towar zostanie zawieszone, każdy unijny przedsiębiorca będzie mógł przywieźć bez cła dowolną jego ilość.

Inaczej jest w przypadku kontyngentów. Aby sprowadzić dany towar w ramach kontyngentu taryfowego, przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie celnym zgłoszenie, w którym zaznacza, że ubiega się o tę preferencję celną. Wniosek taki przekazywany jest do Ministerstwa Finansów, a stąd do KE która przydziela kontyngent według kolejności zgłoszeń, aż do jego wyczerpania. Przy czym obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy w Ernst & Young, dodaje, że korzystanie z kontyngentów jest bardziej ryzykowne niż korzystanie z zawieszenia poboru cła. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy przedsiębiorca składa podanie o przyznanie kontyngentu, jednak jego wniosek trafia już po tym czasie, gdy kontyngent został rozdysponowany pomiędzy innych przedsiębiorców, których wnioski dotarły wcześniej. W takiej sytuacji trzeba będzie zapłacić cło w należnej wysokości.

Komisja Europejska opublikowała nowy komunikat dotyczący autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych
Wprowadzono nowe formularze wniosków z pięcioma załącznikami, które muszą być złożone w języku angielskim i polskim. Wnioski złożone po 31 stycznia 2012 r. nie będą rozpatrywane.