Doradcy podatkowi mają obowiązek zdobywania punktów w nowym systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do 31 grudnia 2011 r. muszą zdobyć co najmniej 8 punktów.
Nowy system stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych został wprowadzony do zasad etyki doradców podatkowych i obowiązuje od początku roku. Zgodnie z nim w ciągu dwóch lat każdy doradca musi uzyskać minimum 32 punkty, przy czym w jednym roku musi to być co najmniej 8 punktów. Zbliża się więc koniec pierwszego dwuletniego okresu rozliczeniowego.
Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy i przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych KRDP, tłumaczy, że punkty trzeba zdobyć do końca roku, ale rozliczyć je można do 31 maja 2012 r.