Doradcy podatkowi mają obowiązek zdobywania punktów w nowym systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do 31 grudnia 2011 r. muszą zdobyć co najmniej 8 punktów.
Nowy system stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych został wprowadzony do zasad etyki doradców podatkowych i obowiązuje od początku roku. Zgodnie z nim w ciągu dwóch lat każdy doradca musi uzyskać minimum 32 punkty, przy czym w jednym roku musi to być co najmniej 8 punktów. Zbliża się więc koniec pierwszego dwuletniego okresu rozliczeniowego.
Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy i przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych KRDP, tłumaczy, że punkty trzeba zdobyć do końca roku, ale rozliczyć je można do 31 maja 2012 r.

Potwierdzenia można dokonać przez system mDoradca, załączając określone pliki (skany uwierzytelnionych przez doradcę dokumentów)

– Punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji od wysłuchania wykładu przez udział w warsztatach tematycznych i konferencjach po publikację artykułów, książek, ukończenie kolejnych fakultetów studiów – przypomina Jerzy Dworakowski.
Przykładowo za godzinę wysłuchanego wykładu można otrzymać 1 punkt, za wygłoszenie jednej godziny wykładu – 3 punkty, za udział w jednodniowej konferencji nie więcej niż 5 punktów, za publikację artykułu nie więcej niż 10 punktów, a za publikację książki nawet 24 punkty.
Jerzy Dworakowski mówi, że ewidencji punktów uzyskanych z udziału w formach kształcenia organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) dokonują, bez udziału zainteresowanych doradców, zarządy regionalnych oddziałów izby. Jeśli jednak doradca uczestniczy w formach kształcenia organizowanych przez podmioty zewnętrzne, to musi swoje punkty sam zgłosić w systemie mDoradca.
– Aby poświadczyć udział w formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez podmioty inne niż KIDP, wystarczy każdy dokument, w którym będzie wskazana forma podnoszenia kwalifikacji, liczba godzin i dane organizatora – wyjaśnia przewodniczący komisji etyki.