Jeśli zapłata za pracę nie przekracza 200 zł, PIT trzeba rozliczyć ryczałtowo.
Podatnik pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Na umowie zapłata za zlecenie została ustalona na 200 zł. Faktycznie podatnik dostał 150 zł.
– Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. jest pobierany w sytuacji, gdy kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – wyjaśnia Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama.

18 proc. wynosi PIT od umów nie przekraczających 200 zł

Ekspert dodaje, że taki stan prawny obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. W opisanej sytuacji płatnik powinien pobrać 18-proc. podatek ryczałtowy.
– Gdyby kwota na umowie wynosiła 201 zł, to w opisanej sytuacji podatek ryczałtowy by nie wystąpił. Decyduje bowiem treść umowy i kwoty w niej zawartej, a nie kwota istotnie wypłacona – podkreśla Paweł Małecki.
Jednocześnie dodaje, że nieco inna sytuacja miała miejsce przed 1 stycznia 2011 r. Wtedy naliczaliśmy podatek ryczałtowy w sytuacji, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika 200 zł. Wtedy też decydowała kwota na umowie, ale znacznym utrudnieniem była konieczność sumowania umów w miesiącu, gdy opiewały one na małą wartość np. 50 zł. Paweł Małecki podkreśla, że obecnie kierujemy się każdą umową odrębnie, i ta, której dotyczy pytanie, powinna być opodatkowana podatkiem ryczałtowym.