Nie ma szczegółowych przepisów wskazujących, jak w księdze podatkowej należy wpisać reklamowany towar.
Podatnicy rozliczający się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do prowadzenia tej ewidencji w sposób rzetelny, tj. w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty występujący u danego podatnika.
– Żaden przepis rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz objaśnienia zawarte w tym rozporządzeniu nie wskazują sposobu rozliczania reklamacji oraz wymiany towarów przez podatnika – zauważa Joanna Patyk, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Tax & Business.
Nasza rozmówczyni dodaje, że brak szczegółowych uregulowań prawnych nie zwalnia jednak podatnika z uwzględniania wszystkich zdarzeń w księdze podatkowej, co również wynika z ogólnego pojęcia rzetelności ksiąg podatkowych.
– Brak tych uregulowań powoduje także, że podatnik ma tutaj pewną swobodę w sposobie odzwierciedlania reklamacji i wymiany towarów – podpowiada Joanna Patyk.
W praktyce – jak podkreśla ekspert – najczęściej spotykanym sposobem jest wyksięgowanie (wystornowanie) zwracanego towaru z księgi podatkowej. Przyczyna wyksięgowania to uznanie reklamacji klienta oraz zwrot towaru przez klienta. W dalszej kolejności powinna zostać zaksięgowana dostawa towaru wolnego od wad – w tej samej kolumnie co wystornowanie zwróconego towaru, lecz z kolejnym numerem księgowania.
– Dodatkowo w ostatniej kolumnie księgi podatkowej przeznaczonej na uwagi podatnika istnieje możliwość opisania całego zdarzenia i przyczyn księgowań tak, aby organy podatkowe nie miały wątpliwości co do zasadności i charakteru tych księgowań – sugeruje Joanna Patyk.
Zaproponowany sposób zaksięgowania uznania reklamacji i wymiany towaru jest zalecany do stosowania przez podatników, gdyż w sposób jasny i precyzyjny wskazuje na chronologię zdarzeń i przyczyny konkretnych zapisów w księdze podatkowej.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).