Przedsiębiorcy prowadzący szkolenia dla urzędników mają problemy z rozliczaniem VAT. Chodzi o dwa zwolnienia z podatku. Pierwsze dotyczy szkoleń zawodowych. Drugie szkoleń finansowanych przynajmniej w 70 proc. ze środków publicznych.

– Szkolę urzędników państwowych. Są to różne zajęcia, m.in. dla rzeczników prasowych. W urzędzie skarbowym na Podlasiu dowiedziałem się, że nie mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT, bo rzecznik to nie zawód, lecz stanowisko – opisuje problem w rozmowie z „DGP” pan Maciej z Warszawy.

Pyta nas, jak może skorzystać z drugiego zwolnienia z VAT, przysługującego gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych.

– Nauka dla administracji w całości jest finansowana ze środków publicznych. Dlaczego więc muszę rozliczać VAT – pyta przedsiębiorca.

Według ekspertów urzędy skarbowe po raz kolejny nadinterpretują przepisy. Co istotne, Ministerstwo Finansów przyznaje rację podatnikom, wskazując, że po spełnieniu ustawowych warunków w opisanym przypadku skorzystanie ze zwolnienia z VAT jest możliwe. Trzeba tylko pamiętać, że zwolnienia – jako wyłom w powszechności opodatkowania – muszą być interpretowane ściśle.

Zmiana przepisów

Zmiany, jakie nastąpiły od 2011 r. w zakresie zwolnień z VAT, dotyczące usług edukacyjnych, są efektem dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych.

Paweł Nocznicki, doradca podatkowy, menedżer Stone & Feather Tax Advisory, zwraca uwagę, że obecnie szkolenia mogą być zwolnione z VAT, jeśli spełniają co najmniej jeden z trzech warunków:

● prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;

● są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację;

● są finansowane w całości lub przynajmniej w 70 proc. ze środków publicznych.

– W każdym z tych przypadków muszą to być szkolenia o charakterze kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego – wyjaśnia Paweł Nocznicki.

Pojęcie zawodu

Zakres szkoleń zawodowych jest definiowany w rozporządzeniu UE 282/2011 jako usługi obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, wyjaśnia, że pojęcie „zawód” użyte w tym przepisie, to autonomiczne pojęcie prawa wspólnotowego. Dlatego nie podlega wykładni krajowej. Osoby wykonujące zawód rzecznika na pewno mogą się w tym zakresie kształcić w ramach szkoleń zawodowych.

– Nawet jeśli przepisy krajowe nie wyróżniają tego zawodu, to na pewno szkolenie takich osób ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych (pracy wykonywanej zawodowo) – przekonuje Andrzej Nikończyk.

Również Paweł Nocznicki jest zdania, że jeżeli szkolenie ma związek z zajmowanym stanowiskiem i służy podnoszeniu umiejętności zawodowych pracowników (w tym przypadku – rzeczników prasowych), warunek do zwolnienia należałoby uznać za spełniony.