W ramach oferty studiów podyplomowych na podstawie zawartego porozumienia z uniwersytetem towarzystwo prowadzi studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego dla radców prawnych i prawników. Jest to wysoce specjalistyczne nauczanie, wyłącznie z zakresu stosowania prawa w zdarzeniach medycznych. Według towarzystwa oferowane kursy będą zwolnione z VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Według urzędników skarbowych zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Towarzystwo nie jest uczelnią, jednostką naukową czy też badawczo-rozwojową świadczącą usługi kształcenia na poziomie wyższym.
Nie można także uznać świadczonych usług za ściśle związane (w rozumieniu ustawy o VAT) z usługami kształcenia na poziomie wyższym świadczonymi przez uczelnie, gdyż zwolnieniem objęte są tylko takie usługi ściśle związane z usługą główną, które są świadczone przez ten sam podmiot, który świadczy usługę główną. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystają wyłącznie takie usługi ściśle związane z usługami podstawowymi zwolnionymi z podatku, które świadczone są przez ten sam podmiot, który świadczy usługę podstawową zwolnioną z podatku.
Inne zwolnienia z VAT w tym przypadku też nie znajdą zastosowania. Według stołecznej izby opisane usługi nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług i zastosowanie ma podstawowa stawka tego podatku, tj. 23 proc. Jedynie w sytuacji, gdy przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone przez towarzystwo finansowane są co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych, objęte byłyby zwolnieniem z podatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 kwietnia 2012 r. (nr IPPP1/443-36/12-3/PR).