Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Według urzędników skarbowych zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Towarzystwo nie jest uczelnią, jednostką naukową czy też badawczo-rozwojową świadczącą usługi kształcenia na poziomie wyższym.

Nie można także uznać świadczonych usług za ściśle związane (w rozumieniu ustawy o VAT) z usługami kształcenia na poziomie wyższym świadczonymi przez uczelnie, gdyż zwolnieniem objęte są tylko takie usługi ściśle związane z usługą główną, które są świadczone przez ten sam podmiot, który świadczy usługę główną. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystają wyłącznie takie usługi ściśle związane z usługami podstawowymi zwolnionymi z podatku, które świadczone są przez ten sam podmiot, który świadczy usługę podstawową zwolnioną z podatku.

Inne zwolnienia z VAT w tym przypadku też nie znajdą zastosowania. Według stołecznej izby opisane usługi nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług i zastosowanie ma podstawowa stawka tego podatku, tj. 23 proc. Jedynie w sytuacji, gdy przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone przez towarzystwo finansowane są co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych, objęte byłyby zwolnieniem z podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 kwietnia 2012 r. (nr IPPP1/443-36/12-3/PR).