Już od 2012 roku zmienią się zasady zaokrąglania i opodatkowania wszystkich lokat.
Ustawą okołobudżetową Ministerstwo Finansów chce skończyć fikcję opodatkowania lokat jednodniowych. Chodzi o zasady zaokrąglania zawarte w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Dziś przy obliczaniu podstawy opodatkowania i podatku końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.
Po zmianie przepisów podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku kapitałowego (przewidzianego w art. art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę.