Osoba, która otrzymała w spadku po najbliższej rodzinie pieniądze, musi w ciągu pół roku zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym.
Podatnik składa w skarbówce formularz z odziedziczoną dużą kwotą gotówki w walucie. Na potwierdzenie dziedziczenia przedstawia dowód zakupu waluty na okaziciela. Dowody pochodzą z kantoru z datami sprzed kilku lat. Czy takie dowody wystarczą do prawidłowego rozliczenia podatkowego?
Nabycie przez osobę fizyczną własności rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium tytułem dziedziczenia, zapisu (zwykłego, dalszego, windykacyjnego), polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy czy zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn.