Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatników, którzy nabyli nieruchomość w wyniku opieki sprawowanej nad spadkodawcą.
Sąd uznał, że zmiana przepisów, które od 1 stycznia 2007 r. nakazują podpisać w takim celu umowę pisemną przed notariuszem, nie mogą wpływać na prawa nabyte podatników. Przed tą datą dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków wystarczające było zawarcie odpowiedniej umowy przed organem gminy.
Właśnie w związku ze zmianą formy prawnej umowy o sprawowanie opieki toczą się spory podatników z fiskusem. Według organów podatkowych, jeśli spadek został nabyty od 1 stycznia 2007 r., to konieczne jest poświadczenie takiej umowy przed notariuszem, a wcześniej zawarte umowy przed organem gminy są nieistotne dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego.