Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24245/11). Resort wyjaśnił, że przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE stosowanie zwolnienia z prawem do odliczenia podatku – funkcjonującego w Polsce jako 0-proc. stawka VAT – zostało przewidziane jako szczególnego rodzaju rozwiązanie. Ma ono zasadniczo zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W związku z tym prowadzenie zerowej stawki VAT dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty byłoby niezgodne z prawem unijnym.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że mając na uwadze realizację rekomendacji Ecofinu dotyczących redukcji deficytu sektora finansów publicznych konieczne jest podjęcie działań konsolidujących finanse publiczne. W tym zakresie niezbędne jest również wprowadzenie mechanizmów ograniczających deficyt podsektora samorządowego.

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym pomiędzy stroną rządową i samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawionym na posiedzeniu komisji 25 maja tego roku, łączny deficyt podsektora samorządowego zostanie obniżony w roku 2012 o 0,4 pkt proc. PKB.

Ograniczenie to dotyczyć będzie całego podsektora samorządowego, a nie poszczególnych jednostek. Mając jednak na uwadze informacje wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, rozwiązania te nie wpłyną na ograniczenie realizacji planowanych inwestycji.