Polski obywatel zapłacił w Wielkiej Brytanii podatek od nabycia spadku po ciotce – (siostrze matki) – obywatelce tego kraju. W skład spadku wchodzi m.in. mieszkanie położone w Polsce. Czy konieczne jest jeszcze rozliczenie takiego dziedziczenia w krajowym urzędzie skarbowym?
Według Ministerstwa Finansów (MF), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP m.in. tytułem dziedziczenia. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.
W przypadku więc spadkobiercy, który w chwili otwarcia spadku był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce, a także nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą.

7276 zł wynosi kwota wolna od podatku spadkowego dla osób zaliczonych do II grupy podatkowej, np. ciotki

20 lipca 2006 r. została podpisana w Londynie Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. nr 250, poz. 1840). Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. b konwencji w przypadku podatków istniejących w Polsce ma ona zastosowanie jedynie do podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisy konwencji nie mają zatem zastosowania do opodatkowania nabycia majątku w drodze spadku.
W konsekwencji – jak podkreśla Ministerstwo Finansów – zapłacenie w Wielkiej Brytanii podatku od nabycia spadku nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku należnego z tytułu nabycia tego spadku zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego, po uwzględnieniu ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.
Podstawa prawna
Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).