Kandydaci na doradców podatkowych po zdaniu egzaminu państwowego mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę: pół roku w organach podatkowych i półtora roku u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego (patrona). Praktyki muszą jednak udokumentować.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła ostatnio nowe stanowisko w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) przyznaje, że dokument porządkuje wymogi dotyczące praktyk, a dodatkowo określa terminy, które mają chronić kandydatów.

Kandydat musi odbyć półtoraroczną praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradczej w wymiarze 8 godzin tygodniowo

Chodzi m.in. o wyznaczenie terminu rozpoczęcia praktyki u patrona. Jak wynika z par. 2 pkt 2 stanowiska KRDP, przewodniczący Rady ma na to 30 dni od dnia otrzymania wniosku od kandydata. Wniosek o wyznaczenie terminu i miejsca praktyk kandydat musi złożyć za pośrednictwem zarządu oddziału regionalnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wniosku kandydat musi dołączyć zaświadczenie o tym, że zdał egzamin i zakończył praktyki w organach podatkowych.
Zgodnie ze stanowiskiem, a także rozporządzeniem ministra finansów (Dz.U. z 2010 r. nr 230, poz. 1514), po zdaniu egzaminu kandydaci muszą odbyć praktykę w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej oraz urzędzie kontroli skarbowej. W każdym z tych miejsc trzeba praktykować po dwa miesiące. Po nabyciu doświadczenia w organach podatkowych trzeba zgłosić się do doradcy podatkowego lub spółki doradztwa podatkowego (patron) na praktykę, która będzie trwała 18 miesięcy.
Tomasz Michalik tłumaczy, że kandydat musi podpisać z patronem umowę o odbycie praktyk. Wzór umowy kandydaci znajdą w załączniku do stanowiska KRDP (dostępne na stronie www.kidp.pl).