Będzie sprawniejsza współpraca międzynarodowa przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności.
Adres zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, ich źródła, miejsce i rodzaj zatrudnienia, forma oraz miejsce prowadzenia biznesu – to tylko część danych, którymi będą wymieniać się polskie i zagraniczne organy podatkowe (egzekucyjne). Taka propozycja została zawarta w założeniach do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Są one związane przede wszystkim z dostosowaniem naszych regulacji do dyrektywy Rady 2010/24/UE.
W Polsce całą procedurą zajmie się centralne biuro łącznikowe zlokalizowane w Izbie Skarbowej w Poznaniu. Ma ona doświadczenie i odpowiednią kadrę do tego typu aktywności.