Podatkowi od nieruchomości od 2007 roku nie podlegają budowle znajdujące się w pasie drogowym, jeżeli są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją autostrad płatnych. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 24150/11), prowadzi to do uprzywilejowania przedsiębiorców posiadających budowle w pasie drogi związane z eksploatacją autostrad płatnych w stosunku do przedsiębiorców, którzy takie budowle wykorzystują do innej działalności gospodarczej. W gorszej sytuacji są także przedsiębiorcy, którzy posiadają budowle zlokalizowane w pasie drogowym, ale ich nie wykorzystują do prowadzenia firmy. Jeżeli nie wynika to ze względów technicznych, to muszą płacić podatek.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, wyłączenie z opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie eksploatacji autostrad płatnych jest uzasadnione celem publicznym takich inwestycji.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana wprowadzona od 2007 roku nie spowodowała rozszerzenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na budowle zlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej, faktycznie niewykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Taki stan prawny obowiązywał także przed nowelizacją. Twierdzenie o pogorszeniu w tym zakresie sytuacji przedsiębiorców jest zatem nieuprawnione.