Odpowiednio udokumentowane wydatki na internet można zaliczyć do kosztów działania przedsiębiorstwa.
Obecnie większość firm wykorzystuje internet jako narzędzie pracy. Jest on niezbędny chociażby do: kontaktów z klientami, wyszukiwania nowych potencjalnych kontrahentów, reklamy, przesyłania deklaracji podatkowych, korzystania z programów sieciowych, wyszukiwania informacji.
Jarosław Szczerbowski, księgowy w Auxilium, zwraca uwagę, że kosztami podatkowymi będą tylko te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia określonego przychodu i nie znajdują się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów zawartej w art. 23 ustawy o PIT. Powinien więc istnieć związek przyczynowy między poniesionym wydatkiem a przychodem, a ponadto wydatek ten musi być odpowiednio udokumentowany.