Dla opakowań m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium czy papieru i tektury wynosi ona – 4,45 zł za kg. Dla określonych w przepisach olejów smarowych stanowi ona 2,98 zł za kg, natomiast dla opon m.in. pneumatycznych z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych – 2,98 zł za kg. Maksymalne stawki opłat produktowych na 2012 rok zostały określone w obwieszczeniu ministra środowiska (MP nr 83, poz. 856).

Monika Mazurek, księgowa z Auxilium, wyjaśnia, że opłatę produktową księgujemy w następujący sposób: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta – 220 Rozrachunki publicznoprawne. Natomiast zapłatę ujmuje się zapisem: strona Wn konta – 220 Rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

Przypomnijmy, że obowiązki w zakresie opłaty produktowej dotyczą przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty we wspomnianych wcześniej opakowaniach oraz określone w przepisach oleje smarowe i opony. Opłatę produktową za 2012 rok w przypadku zużytych opakowań i produktów uiszcza się na konto urzędu marszałkowskiego do 31 marca 2013 r.