Podatnicy podatku dochodowego, którzy rozważają sprzedaż domu lub mieszkania kupionego lub wybudowanego w latach 2007 – 2008, muszą zmierzyć się z tzw. ulgą meldunkową. Czy można z niej skorzystać, sprzedając nieruchomość wraz z gruntem?
Warunki zastosowania ulgi meldunkowej wskazane były w art. 21 ust.1 pkt 126 oraz ust. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu z tego okresu. Mimo uchylenia tych przepisów ulga nadal ma zastosowanie do zbycia nieruchomości wybudowanych lub nabytych właśnie w okresie dwóch lat (2007 – 2008). Ulga meldunkowa pozwala uniknąć opodatkowania dochodu z nieruchomości mieszkalnej pod warunkiem zameldowania w niej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Tak ogólnie sformułowane warunki zwolnienia przysporzyły i nadal przysparzają podatnikom wiele trudności w ich interpretacji. Jedną z takich wątpliwości jest możliwość zastosowania zwolnienia również w stosunku do gruntu przynależnego do budynku czy lokalu i wraz z nim zbywanego. W przeszłości istniały negatywne interpretacje władz skarbowych kwestionujące możliwość takiego wyłączenia z opodatkowania.