Sprzedaż samochodu znajdującego się w ewidencji środków trwałych, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga rozliczenia w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług.
Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę, który zarejestrował się dla celów rozliczenia VAT, jest opodatkowana podstawową 23-proc. stawką. Uzyskana ze sprzedaży auta cena jest również przychodem, który należy opodatkować zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorcę zasadami rozliczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie VAT