Wczoraj, czyli 15 lutego, minął termin na złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych przez właścicieli ciężarówek, ciągników, przyczep, naczep i autobusów. Do wczoraj trzeba było również zapłacić pierwszą ratę tego podatku. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające grunty, budynki lub budowle miały obowiązek zapłaty kolejnej raty podatku od nieruchomości. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą sankcje.
Pierwszą jest konieczność zapłaty podatku wraz z odsetkami. Nie jest to dotkliwa kara. Dużo surowsze sankcje przewiduje natomiast kodeks karny skarbowy.
Właścicielom ciężarówek, którzy nie złożyli deklaracji, grożą w praktyce sankcje za dwa przewinienia.