Nowe przepisy są skutkiem wydanej interpretacji ogólnej z 21 czerwca 2011 r. w zakresie sposobu dokonywania rozliczeń VAT przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu nabywanych przez nie towarów i usług, składających się m.in. na tzw. media. W rozporządzeniu określono zwolnienie dla czynności wykonywanych przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale na cele mieszkaniowe.

Zwolnienie z podatku może być stosowane do czynności wykonanych od 2 sierpnia 2011 r. (tj. od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym MF nr 6 pod poz. 27 wskazanej interpretacji ogólnej).

Ponadto w rozporządzeniu została obniżona stawka podatku od towarów i usług z 8 proc. do 5 proc. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106):

● tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów),

● wyrobów seropodobnych (analogów serów),

● napojów z dodatkiem tłuszczu roślinnego.

Obniżona 5-proc. stawka VAT może być stosowana również do czynności wykonanych od 1 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 198, poz. 1174 z 22 września i weszło w życie z dniem ogłoszenia.