Kierowca nie musi rozliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym zwrotu kosztów przejazdu otrzymanych od pasażera.

Carpooling to forma podróżowania, która polega na udostępnianiu wolnego miejsca we własnym samochodzie lub korzystaniu z wolnego miejsca w samochodzie innego użytkownika. Kierowcy i pasażerowie dzielą się kosztami przejazdu, na które składają się przede wszystkim koszty paliwa, ale także np. opłaty za parking, przejazd autostradą czy wypożyczenie samochodu.

Zdaniem ekspertów taka forma podróżowania nie przysparza podatnikom przychodu, a zatem nie podlega opodatkowaniu. Gdy pasażer partycypuje tylko w kosztach przejazdu, tj. zwraca przewożącemu go kierowcy udział w kosztach paliwa, ewentualnie opłat drogowych (np. viaTOLL, opłaty za autostrady), to po stronie świadczącego usługę carpoolingu nie powstaje żaden przychód.