Przedsiębiorca, który kupuje towary na wagę i odsprzedaje je na sztuki, powinien ująć je w kategoriach wagowych, gdy sporządza ich stan magazynowy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą kupować towar na wagę, a następnie odsprzedawać go na sztuki. Czy w takim przypadku przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych, powinien w podatkowej księdze przychodów i rozchodów szczególnie ewidencjonować zakup i odsprzedaż takich towarów?

Jak mówi Anna Janczewska, doradca podatkowy w ITA DP, wartość nabycia towarów handlowych, w tym zakupionych na wagę, należy ująć w kolumnie 10 księgi według cen zakupu. Natomiast przychód ze sprzedaży, w tym sprzedaży towarów handlowych dokonywanej na sztuki, ujmuje się w kolumnie 7 księgi na podstawie wystawionych faktur, danych wynikających z raportów dobowych z kasy fiskalnej bądź innych dokumentów.