Uchwalona przez Sejm ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawa deregulacyjna), która wprowadza m.in. zmiany w przepisach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych, wzbudziła wątpliwości senatorów.

Podniesiony został zarzut, że idea interpretacji ogólnych wydawanych przez ministra finansów nie tylko z urzędu, ale również na wniosek podmiotu zainteresowanego, może w praktyce nie funkcjonować. Tekst przyjęty przez Sejm zakłada bowiem, że interpretacja nie zostanie wydana, jeżeli w dniu złożenia wniosku o interpretację w zakresie spraw toczy się postępowanie podatkowe lub kontrolne.

Przepis ten może zostać zmodyfikowany, bowiem do senackiej komisji gospodarki narodowej wniesiona została poprawka przygotowana wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów. Poprawka ta ma na celu jednoznaczne określenie, że interpretacje ogólne nie będą wydawane, jeśli do spraw wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej toczą się postępowania podatkowe lub kontrolne organu kontroli skarbowej albo na decyzję lub postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie. W ocenie ministerstwa ta poprawka precyzuje wystarczająco, że przesłanka braku prowadzenia postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej dotyczy spraw przedstawianych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, a nie wszelkich postępowań w skali całego kraju.

Oprócz tego poprawka ministerialna zakłada, że wskazanie istnienia niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, które musi być przedmiotem wniosku o interpretacje, może dotyczyć również zdarzeń przyszłych. Ważną poprawką jest także wskazanie, że o interpretację ogólną nie będą mogły wystąpić organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe i samorządowe.

Senat głosować będzie nad ustawą 13 i 14 września. Jej przepisy mają wejść w życie z początkiem 2012 roku.