W sobotę 10 września komisja egzaminacyjna powołana przez ministra finansów przeprowadzi sprawdzian wiedzy dla osób ubiegających się o uprawnienia agenta celnego. Kandydaci na agentów celnych będą musieli wykazać się gruntowaną wiedzą oraz dowodem uiszczenia opłaty za egzamin, która wynosi 712 zł. Agencja celna, która zapłaci za szkolenie i egzamin swojego pracownika, będzie mogła rozpoznać te wydatki jako koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Tomasz Wickel, doradca podatkowy w kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy dodaje, że wydatki na szkolenie pracownika i koszt opłaty za egzamin na agenta celnego pozostają w ścisłym związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez agencję celną. Uzyskanie przez pracownika uprawnień zawodowych pozostających w ścisłym związku z działalnością agencji jest niewątpliwie działaniem mającym na celu zwiększenie przychodów generowanych przez ten podmiot. Zakładając, że uzyskiwane przez pracownika kwalifikacje zawodowe odpowiadają zajmowanemu przez niego stanowisku, zaś wydatki na szkolenie będą poniesione z zasobów finansowych agencji celnej i prawidłowo udokumentowane, powinny one być zaliczone do kosztów podatkowych.