Ekspert przywołuje interpretację podatkową (nr IBPBI/1/415-170/10/KB), w której fiskus potwierdził, że wydatki na zakup, wyszkolenie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną i szczepienia psa stróżującego (tj. pełniącego określone funkcje w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa) stanowią koszt uzyskania przychodów. Z podobnych względów można również odliczyć VAT związany z takimi wydatkami.

Trzeba jednak pamiętać, że zwierzęta nie mogą być amortyzowane. Magdalena Bednarek-Sieradzka podkreśla, że nie podlegają amortyzacji podatkowej, gdyż przepisy nie wymieniają inwentarza żywego jako środka trwałego. Dlatego też zakup np. psa stróżującego można zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie poniesienia wydatku.