Ponosząc wydatki firmowe w październiku i listopadzie, można zmniejszyć wysokość podwójnej zaliczki na podatek dochodowy płaconej na koniec roku.

Robiąc jesienne plany finansowe w przedsiębiorstwie, opłaca się w nich uwzględnić większe wydatki. Najlepszy czas na ponoszenie firmowych kosztów to październik i listopad. Wynika to z tego, że w tym roku, przedsiębiorcy już po raz ostatni płacą w grudniu zaliczkę na podatek dochodowy w podwójnej wysokości, tj. za listopad i grudzień (w wysokości zaliczki za listopad).

– Warto tak ukształtować swoją politykę podatkową, aby ustawowy mechanizm wpłacania zaliczek na podatek dochodowy służył optymalizacji podatkowej zamiast kredytowaniu fiskusa – podpowiada Katarzyna Wojtowicz-Janicka, doradca podatkowy w ECDDP.

Na zmniejszenie zobowiązania podatkowego mogą wpłynąć przede wszystkim zakupy środków trwałych i niezbędnego wyposażenia dokonane w listopadzie.

– Wydatki na składniki majątku, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania – podkreśla nasza rozmówczyni.

Natomiast w przypadku składników o wartości przekraczającej tę kwotę warto zakupić je w październiku i w tym samym miesiącu wprowadzić do ewidencji środków trwałych.

– Wówczas już w listopadzie przedsiębiorca będzie mógł dokonać pierwszego odpisu amortyzacyjnego zaliczanego do kosztów podatkowych – wyjaśnia Katarzyna Wojtowicz-Janicka.

Warto również pomyśleć o remontach, gdyż wydatki na ich przeprowadzenie stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że należy je potrącać w dacie poniesienia, czyli dniu, na jaki ujęto wydatek na podstawie faktury w księgach rachunkowych.

Katarzyna Wojtowicz-Janicka dodaje, że podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą mogą już w listopadzie zapłacić za siebie składki na ubezpieczenie społeczne za listopad. Podatnicy zarówno PIT, jak i CIT powinni pamiętać też o terminowej wypłacie pracownikom wynagrodzeń za miesiąc listopad, jak i właściwym terminie zapłaty związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne, tak aby stanowiły one koszty listopada – czyli miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.

– Można też pomyśleć o wypłacie premii uznaniowych czy nagród pracownikom – mówi Katarzyna Wojtowicz-Janicka.

Pamiętać przy tym należy, aby decyzja o ich przyznaniu pracownikowi zapadła w listopadzie i aby te należności nie miały określonego okresu, za jaki przysługują.