Przedsiębiorcy rozliczający się na uproszczonych zasadach w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie muszą obawiać się wysokości rozliczenia podatkowego za ostatni miesiąc roku. Podatników tych nie dotyczy bowiem obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień w podwójnej wysokości należności za listopad.
Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z Kancelarii Initium, podkreśla, że ze względu na zapewnienie ciągłości wpływów budżetowych oraz zmniejszenie kwot płatności podatku przedsiębiorcy opłacają miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek. W podatkach dochodowych zaliczki płatne są do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którym może być miesiąc lub kwartał.
– Wyjątkiem jest ostatni okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego zaliczka płacona jest w podwójnej wysokości – mówi Krzysztof Biernacki.
I tak zaliczka za grudzień płatna jest do 20. dnia tego samego miesiąca, a podatnik oblicza ją w podwójnej wysokości zaliczki za listopad. Dla niektórych przedsiębiorców oznacza to konieczność odprowadzenia w grudniu na rachunek fiskusa większości listopadowych dochodów.

31 stycznia 2012 r. to ostatni dzień na rozliczenie przychodów za 2011 rok przez ryczałtowców

Natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik rozlicza podatek za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Tym samym nie ma obowiązku odprowadzania ryczałtu w podwójnej wysokości. Deklarację roczną w ryczałcie (PIT-28) składa się do końca stycznia roku następnego, a nie jak ma to miejsce w podatku dochodowym – do końca kwietnia. W konsekwencji szybciej następuje rozliczenie roczne i wpływ całości podatku do budżetu.
Warto przypomnieć, że od przyszłego roku także zaliczki w podatku dochodowym (skala podatkowa i podatek liniowy) będą płatne po każdym okresie rozliczeniowym, w tym za ostatni okres w roku podatkowym.