Za zakupy w sieci zrealizowane w krajach UE podatnik zapłaci w cenie VAT niezależnie od kwoty transakcji. Może być też obciążony akcyzą, gdy kupi napoje alkoholowe lub wyroby tytoniowe.

Wysokość podatków, które trzeba zapłacić za zakupy w internecie, uzależniona jest od nabywanego asortymentu. Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów podkreśla, że w przypadku VAT podmioty prowadzące działalność gospodarczą z krajów Unii Europejskiej sprzedający towary osobom fizycznym w Polsce dokonują sprzedaży wysyłkowej.

Zasadą jest tu opodatkowanie transakcji w Polsce, tj. co do zasady ze stawką podatku 23 proc. Jednak wyjątek dotyczy sprzedawców, którzy dokonują niewielkich dostaw towarów do Polski, która ma miejsce, gdy wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w danym roku 160 tys. zł. W takiej sytuacji VAT zostanie zapłacony w kraju sprzedawcy, tzn. według stawki obowiązującej w tym kraju.

– Wyjątek stanowią nowe środki transportu oraz wyroby akcyzowe, od których podatek, w przypadku sprowadzenia z innych krajów UE, zawsze zostanie zapłacony w Polsce – stwierdza Wiesława Dróżdż.

Zakupy w krajach UE są zwolnione z należności celnych. Natomiast kupując przez internet w krajach trzecich, tzn. w krajach spoza UE, musimy dodatkowo wkalkulować w cenę towaru odpowiednią wysokość cła.

– Cło zostanie naliczone od przesyłki, której wartość przekroczy równowartość 150 euro. VAT należy zapłacić niezależnie od wartości zakupionego towaru – ostrzega nasza rozmówczyni z MF.

Z inną sytuacją spotkamy się w podróży, gdy będziemy wracać do kraju z zagranicznego wyjazdu. Wracając z zakupami z krajów UE np. samochodem, samolotem, statkiem zapłacimy VAT w kraju nabycia towarów zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Natomiast w przypadku powrotu z zakupami z krajów trzecich zwolniony od cła i VAT jest import towarów (w bagażu podróżnym), których wartość nie przekracza równowartości 300 euro, pod warunkiem że ich ilość i rodzaj wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym. W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym i morskim limit ten wynosi 430 euro.

Jeżeli łączna wartość towarów przywożonych przez podróżnego przekracza wartości kwot wyrażonych w złotych, o których mowa wyżej, zwolnienie od podatku jest udzielane do wysokości tych kwot w stosunku do towarów, które mogłyby być objęte takim zwolnieniem, gdyby były przywiezione oddzielnie.

W przypadku zakupów w krajach spoza UE zwolniony z należności podatkowych jest import niektórych towarów w ramach określonych norm ilościowych. Przykładowo bez podatku można kupić 16 litrów piwa. Podróżując samolotem lub statkiem, można przewieźć 200 sztuk papierosów. Inną drogą tylko 40 sztuk papierosów.