Wynosi on 2 proc. Podatkowi podlegają również te zmiany umowy sprzedaży, które wpływają na podwyższenie podstawy opodatkowania. Obowiązek zapłaty PCC dla umów sprzedaży rzeczy dotyczy przedmiotów o wartości wyższej niż 1 tys. zł.

– Podatku od czynności cywilnoprawnych nie płaci się przy sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł – mówi Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG.

Dodaje, że zdecydowana większość transakcji przeprowadzanych na aukcjach internetowych to transakcje drobne, których wartość nie przekracza kwoty zobowiązującej do zapłaty podatku.

Wątpliwości budzi sytuacja, czy PCC trzeba zapłacić, gdy wartość transakcji przewyższy 1 tys. zł po uwzględnieniu dodatkowych opłat (np. związanych z wysyłką). Grzegorz Grochowina uspokaja, że takie opłaty nie powinny wliczać się do limitu określonego w ustawie. Podstawę opodatkowania w przypadku umowy sprzedaży stanowi bowiem wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).