Już od jutra badaniem nowych modeli kas przed dopuszczeniem ich do sprzedaży na rynku będzie się zajmował Główny Urząd Miar (GUM). Tym samym o tym, czy kasa rejestrująca spełnia określone przepisami kryteria i warunki techniczne, będzie decydował prezes GUM, a nie jak do tej pory minister finansów. Zmiany te wprowadziła ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Dotychczas minister finansów wydawał rocznie ok. 50 decyzji dopuszczających kasy na rynek.

Ministerstwo Finansów nigdy nie wydało decyzji odmawiającej dopuszczenia do obrotu kas – informuje Wiesława Dróżdż z MF.

Nowe regulacje

Zmiany wchodzące w życie 1 września 2011 r. mają głównie techniczny charakter. Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, zwraca uwagę, że obowiązki w zakresie stosowania kas przez podatników, które zostały dziś wprowadzone do ustawy o VAT, nie są nowymi rozwiązaniami. Dotychczas były one umieszczone w przepisach wykonawczych (rozporządzeniu) regulujących kryteria i warunki techniczne stosowania kas. Teraz znalazły się bezpośrednio w ustawie.

Znacznie dalej idzie zmiana polegająca na przekazaniu prezesowi GUM kompetencji do potwierdzania spełnienia przez daną kasę warunków jej użytkowania.

– Od 1 września będzie można kupić i stosować tylko kasy z certyfikatem GUM – podkreśla Andrzej Nikończyk.

Przepisy przejściowe

Nie oznacza to jednak, że kasy ze starymi certyfikatami będą musiały zniknąć z rynku. Nowela VAT zawiera przepisy przejściowe. Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w kancelarii CMS Cameron McKenna, tłumaczy, że wedug tych regulacji dotychczasowe potwierdzenia zachowują ważność do dnia określonego w decyzjach wydanych przez ministra finansów. Minister do tej pory wydawał certyfikaty na 3 lata. Prezes GUM może je jednak cofnąć. Wtedy urząd miar będzie mógł ponownie zbadać urządzenie fiskalne. Na tej podstawie wyda decyzje o przyznaniu certyfikatu lub nie.

– Oznacza to, że wprowadzona zmiana będzie miała znaczenie dla podatników dopiero po upływie okresu, na jaki używane przez nich kasy posiadają aktualnie potwierdzenie – wyjaśnia Andrzej Pośniak.

Z przepisów przejściowych wynika także, że prezes GUM będzie zobowiązany dokończyć postępowania rozpoczęte przed i niezakończone do 31 sierpnia 2011 r.