Pracownik skierowany przez pracodawcę na kurs w celu zdobycia m.in. uprawnień klasyfikatora grzybów nie zapłaci podatku za wyżywienie, zakwaterowanie i dojazd.

Przed nami sezon zbioru grzybów. Dla prowadzących działalność w zakresie skupu i przetwórstwa grzybów wyszkolenie pracowników w zakresie grzyboznawstwa jest niezbędne. Wychodzące z takiego zakładu grzyby świeże lub suszone muszą mieć atesty wydawane przez tzw. grzyboznawców lub klasyfikatorów grzybów zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. z 2011 r. nr 115, poz. 672). Pracodawcy zastanawiają się, czy wydatki na takie szkolenie można zaliczyć do kosztów, a pracownik będzie musiał zapłacić PIT.

Klasyfikatorem można zostać po odbyciu szkolenia, które często wiąże się z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdem. Zdaniem Anny Trembasiewicz, dyrektor zarządzającej Auxlium, przetwórca może zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

– Pracodawcy często kierują pracowników na różnego rodzaju szkolenia i kursy i pokrywają pełne koszty zarówno samego kursu, jak i wydatki z tym związane, np. zakwaterowanie. Wydatki tego typu można uznać za koszty podatkowe, jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów – mówi nasza rozmówczyni.

Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zasada ta ma także zastosowanie do tych specyficznych szkoleń, dzięki którym pracownik uzyska wiedzę i uprawnienia niezbędne w działalności przetwórcy grzybów.

Pracownik skierowany na takie szkolenie nie zapłaci podatku. Zdaniem eksperta z Auxilium podstawą do takich wniosków jest art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku dochodowego wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Ważne!
Jeśli pracownik dostanie zwrot kosztów za szkolenie, na które nie został skierowany przez szefa, od otrzymanej kwoty będzie musiał zapłacić podatek dochodowy