Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził korzystną dla pacjentów interpretację przepisów dotyczących zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej.

W ocenie sądu zwolnieni z tej opłaty są wszyscy pacjenci szpitali uzdrowiskowych. NSA uznał, że władze miejscowości uzdrowiskowej nie mają prawa żądać jej od osób, które płacą za pobyt w szpitalu.

Sędzia Beata Cieloch podkreśliła, że przepisy nie uzależniają stosowania zwolnienia z opłaty od tego, czy pacjent przebywa w szpitalu nieodpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, czy samodzielnie wykupił pobyt w takim ośrodku.