Na przełomie września i października okaże się, czy polskie samorządy od 2014 r. będą musiały więcej dopłacać do inwestycji współfinansowanych przez UE. Polski rząd niewiele w tej kwestii może zrobić.
Forsowane przez Komisję Europejską nowe zasady rozliczania inwestycji mogą pozbawić szansy na szybszy rozwój wiele samorządów. Chodzi o możliwość zaliczania 23-procentowego podatku VAT do kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez samorząd. Dzięki temu możliwa jest refundacja podatku z funduszy pomocowych UE. To z kolei znacząco obniża wkład środków własnych gmin, dla których niemal zawsze jest to element decydujący o przystąpieniu do realizacji inwestycji.
Wiele wskazuje na to, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 unijni decydenci odejdą od tej zasady. – To oznacza, że realne koszty inwestycji mogą podrożeć o prawie jedną czwartą. Jeśli utrzymamy obecny sposób ich realizacji, wiele gmin nie będzie na to stać – mówi Tomasz Telesiński ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.