Producenci oraz osoby sprawdzające wyroby tytoniowe muszą przekazać ministrowi finansów informację o ilości znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną. Takie sprawozdanie składa się do 8 listopada 2011 r. w okresie pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego. Na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców minister finansów ogłosi w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów, przed końcem roku kalendarzowego.

– Ogłoszenie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów umożliwi ustalenie minimalnej stawki akcyzy – tłumaczy Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku.

Nasz rozmówca przypomina, że od 1 stycznia 2011 r. minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

Podatnik może przekazać dane za pomocą dokumentu papierowego po ich uprzednim podpisaniu do departamentu akcyzowego i ekologicznego w Ministerstwie Finansów lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat.ae@mofnet.gov.pl.

Składany dokument oprócz oznaczenia podmiotu przekazującego informację musi zawierać: markę papierosów lub tytoniu do palenia; wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie pierwszych 10 albo 12 miesięcy danego roku kalendarzowego złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne. Przedsiębiorca musi także w sprawozdaniu ujawnić ilość papierosów lub tytoniu do palenia zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy oraz maksymalną cenę detaliczną w złotych wydrukowaną na opakowaniu.