Jeżeli podatnik odliczył od podatku zapłacone za granicą kwoty, a następnie otrzymał ich zwrot (w całości lub w części) w zeznaniu PIT składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, powinien wykazać otrzymane kwoty

Rozmowa z Mariuszem Makowski - doradcą podatkowym

Ulga abolicyjna ma na celu zrównanie obciążeń podatników, którzy dochody zagraniczne opodatkowują, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, z tymi, którzy stosują metodę wyłączenia z progresją. Czy tak jest w rzeczywistości?