Jeżeli podatnik odliczył od podatku zapłacone za granicą kwoty, a następnie otrzymał ich zwrot (w całości lub w części) w zeznaniu PIT składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, powinien wykazać otrzymane kwoty

Rozmowa z Mariuszem Makowski - doradcą podatkowym

Ulga abolicyjna ma na celu zrównanie obciążeń podatników, którzy dochody zagraniczne opodatkowują, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, z tymi, którzy stosują metodę wyłączenia z progresją. Czy tak jest w rzeczywistości?

Niestety nie. Wyrównanie to może nie nastąpić, gdy podatnik stosujący metodę proporcjonalnego odliczenia wykaże w zeznaniu PIT-36 podatek zapłacony za granicą, a następnie uzyska zwrot tego podatku od zagranicznego fiskusa.

Jeżeli podatnik odliczył od podatku zapłacone za granicą kwoty, a następnie otrzymał ich zwrot (w całości lub w części) w zeznaniu PIT składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, powinien wykazać otrzymane kwoty. Oznacza to, że podatnik powinien doliczyć do podatku otrzymany zwrot (w części, którą wcześniej wykazał w zeznaniu).

Co mają zrobić podatnicy, którzy chcą skorzystać z dobrodziejstw ulgi abolicyjnej?

Rozwiązaniem problemu jest niewykazywanie w PIT-36 podatku zapłaconego za granicą. Dochody, do których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, podlegają opodatkowaniu w Polsce, a od podatku można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Należny podatek w takim rozwiązaniu pozostanie bez zmian, bo o wartość niewykazanego podatku zagranicznego zwiększy się kwota ulgi abolicyjnej.

Jak oceniają ten pomysł organy podatkowe?

Organy podatkowe nie zgadzają się na jego stosowanie. Jeżeli z dokumentów wynika, że podatek został zapłacony, to fiskus każe uwzględnić go w zeznaniu PIT w Polsce.

Zobowiązanie podatkowe w wyniku takiej korekty się nie zmienia (jeżeli zostanie wykazany podatek został zapłacony za granicą, to o taką kwotę zmniejsza się kwota ulgi abolicyjnej). Problemem będzie otrzymany zwrot podatku z zagranicy. Należy go bowiem doliczyć do podatku w zeznaniu za rok, w którym ten zwrot otrzymano. Nieskuteczne też w takim przypadku może być skorygowanie zeznania za rok, którego ten zwrot dotyczy, i pomniejszenie w PIT-36 kwoty podatku zapłaconego za granicą o kwotę otrzymanego zwrotu. Organy podatkowe twierdzą, że zeznanie pierwotne jest prawidłowe, a w związku z tym korekta jest nieprawidłowa. Zastosowanie się do wezwania organu podatkowego spowoduje, że osoba, która otrzyma zwrot z zagranicy, zapłaci w Polsce większy podatek niż osoba stosująca metodę wyłączenia z progresją. Nie taki jest jednak cel ulgi abolicyjnej i moim zdaniem organy podatkowe powinny aprobować rozwiązanie, które rzeczywiście ten cel realizuje i jest zgodne z przepisami.