Bony żywnościowe (towarowe) są swego rodzaju środkiem płatniczym (znakiem legitymacyjnym), dzięki któremu pracownik jest uprawniony do otrzymywania w określonym czasie pewnych towarów lub usług.

– W związku z tym, że w ustawie o VAT brak jest regulacji dotyczących rozliczania przekazywania środków płatniczych, czynność taka nie jest objęta tym podatkiem – wyjaśnia Andrzej Pośniak, prawnik w CMS Cameron McKenna.

Ekspert dodaje, że dopiero realizacja takiego bonu, czyli fizyczne wydanie towaru na rzecz klienta, regulującego zapłatę za towar przez jego wręczenie, będzie stanowiła czynność podlegającą VAT.

– Zatem nie ma obowiązku rozliczania VAT od bonów żywnościowych przekazywanych pracownikom – uspokaja Andrzej Pośniak.

Takie podejście jest również reprezentowane przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez izby skarbowe w imieniu ministra finansów. Pewne wątpliwości w tej kwestii – jak zwraca uwagę Andrzej Pośniak – może nasuwać inne stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-40/09, Astra Zeneca). Z orzeczenia trybunału wynika, że przekazywanie bonów żywnościowych pracownikom stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega VAT. Wyrok ten może skutkować tym, że polskie organy podatkowe w niektórych przypadkach mogą kierować się przy wydawaniu wiążących interpretacji tym niekorzystnym dla podatników wyrokiem.